klantenservice
sluiten

Hieronder tref je een lijst met veelgestelde vragen.

Of neem contact met ons op

Waitscreenloader

klantenservice

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Formuleer uw vraag in het zoekveld of klik op een van de categorieën. Indien u uw antwoord niet terugvindt kunt u ons berichten. Kijk onder het categorie 'Contact' voor de mogelijkheden.

kies een categorie

Tickets
Levering
Verzekering
Brancheorganisatie
Informatie
Hoeveel bagage mag ik meenemen?
Kan ik u een e-mail sturen met tariefsaanvragen?
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Tix.nl B.V., mede handelend onder de namen Gate1 en FlightTix,

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55721095

Versie 1.0 15 mei 2018 PDF download: http://media.tix.be/Generalterms-Tix.be-NL.pdf

Wanneer u een reservering maakt, dan gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 

Diensten Tix.be

1.1 Tix.be kan een reservering voor u maken en verleent deze dienst in uw opdracht. Tix.be kan voor u bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets en andere reisgerelateerde producten waaronder autohuur, hotelkamers en kan voor u bemiddelen bij het sluiten van bijbehorende verzekeringen. Zij brengt als uw opdrachtnemer een reisovereenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Tix.be is geen partij bij de uiteindelijke reisovereenkomst tussen u en de dienstverlener. U bent jegens Tix.be en de dienstverlener gebonden aan uw verplichtingen na het verstrekken van de opdracht, ongeacht het moment waarop een bevestiging wordt verstrekt.

1.2 Tix.be is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener verkrijgen.

1.3 De reisovereenkomst tussen u en de dienstverlener komt tot stand door aanvaarding van uw aanbod door de betreffende dienstverlener. U heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in uw opdracht gemaakte reserveringen, daar dit is uitgesloten voor diensten betreffende logies, vervoer, autoverhuurdiensten en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

1.4 Tix.be is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Op de via haar gereserveerde diensten zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Tix.be is uiteraard wel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van haar dienstverlening.

1.5 De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via Tix.be te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

 

Informatievoorziening

2.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen, e-mailadres en telefoonnummer. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige (reis)documenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen, rijbewijs). Houdt u er rekening mee dat een visum ook nodig kan zijn voor het land waar u een tussenlanding of overstap maakt.

2.2 Daarnaast bent u als reiziger zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de luchthaven en kunnen inchecken voor de vluchten. Wij adviseren onze reizigers te allen tijde tweeënhalf tot drie uur voor vertrek van de vlucht aanwezig te zijn, daar luchtvaartmaatschappijen doorgaans vanaf één uur voor vertrek de incheckbalie kunnen sluiten. Wanneer u niet bent ingecheckt en de incheckbalie is gesloten, zult u niet meer worden toegelaten op de vlucht.

2.3 Indien u een enkele reis heeft geboekt is het noodzakelijk dat u zich bij de Ambassade of het Consulaat goed laat informeren over de benodigde formaliteiten. U koopt een enkele reis op eigen risico. U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 16 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.

 

Reissom en betaling

3.1 U kunt bij ons op verschillende op de website aangegeven manieren betalen. Ter preventie van creditcardfraude dient u het correspondentie adres op te geven van de bij de bank bekende adresgegevens van de creditcard houder. In sommige gevallen zullen wij u aanvullende informatie vragen omtrent de creditcard. Hierbij kunt u denken aan het toesturen van een kopie van het paspoort en een kopie van de creditcard.

3.2 De gepubliceerde reissommen gelden per persoon of per boeking en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van de dienstverlener zijn omschreven.

3.3 De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de dienstverlener bekend waren op het moment van de publicatie.

3.4 Tix.be houdt zich te allen tijde het recht voor om zich binnen vijf werkdagen na uw reservering te herroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen of onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen ('security taxes'). In het geval van een pakketreis houdt Tix.be zich te allen tijde het recht voor om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Als dit zich voordoet, dan geven wij aan op welke wijze de verhoging is berekend. Mocht het totaalbedrag van uw reservering hierdoor onverwacht hoger uitkomen, dan mag de reservering kosteloos worden geannuleerd of u maakt de reservering alsnog definitief voor de hogere prijs middels bijbetaling.

3.5 Sommige luchthavens en luchtvaartmaatschappijen kennen lokale vertrekbelastingen, met name in het Verre Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen low-costmaatschappijen of lijndienstmaatschappijen. Deze vertrekbelastingen worden niet door Tix.be geheven, maar apart op de vertrekluchthavens in opdracht van de lokale overheden.

 

Tickets

4.1 Nadat u een reservering gemaakt heeft en het volledige bedrag is betaald, zullen wij tot levering van een (vlieg)ticket voor de door u gereserveerde diensten overgaan. Uw ticket betreft een elektronisch (vlieg)ticket, welke wij per e-mail versturen naar het door u opgegeven e‑mailadres uiterlijk vijftien werkdagen na betaling.

4.2 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor diensten betreffende logies, autoverhuurdiensten en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en vervoer. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden. Indien u uw boeking wilt annuleren rekenen wij 45 euro administratie kosten per persoon wanneer de tickets nog niet zijn uitgegeven. Is dit wel het geval bent u ook nog aan kosten van de dienstverlener gebonden, in vele gevallen is dit 100% van de reissom.

4.3 In de wereldwijde reserveringssystemen voor vluchten worden soms (combinaties van) luchtvaartmaatschappijen aangeboden waarvoor het niet mogelijk is een e-ticket af te geven omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen ticketingovereenkomst met elkaar hebben of omdat deze luchtvaartmaatschappijen geen officieel IATA lid zijn. In deze gevallen neemt een medewerker van ons contactcenter binnen vijf werkdagen na boeking contact met u op om de eventuele alternatieven door te spreken. Tix.be behoudt zich het recht voor deze boekingen te weigeren en de vooruitbetaalde reissom te restitueren.

 

Aansprakelijkheid

5.1 Tix.be zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

5.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Tix.be geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de direct door deze dienstverlener(s) aan u verstrekte informatie. Tix.be draagt geen

verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat u rechtstreeks van de dienstverlener(s) ontvangt.

5.3 Voor zover Tix.be zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de gefactureerde diensten. Tix.be is in geen geval aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade.

5.4 Tix.be is in geen geval aansprakelijk voor schade waartegen u bent verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die u lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).

5.4 Tix.be is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door Tix.be.

5.5 Niets in deze algemene voorwaarden beperkt de rechten die u toekomen op grond van titel 7A van het Burgerlijk Wetboek in het geval u een pakketreis afneemt van Tix.be.

 

Annuleren / wijzigen

 1. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de gereserveerde dienst(en) kunnen alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, worden ook 45 euro administratiekosten per persoon per gebeurtenis in rekening gebracht. Let op: de medereiziger mag alleen voor zich- of haarzelf wijzigen. De hoofdboeker mag de gehele reis wijzigen en/of annuleren.
 2. Een vliegticket heeft een maximale geldigheid van 1 jaar. Het hangt af van de voorwaarden van het tarief van uw ticket wat het maximum verblijf is en of u dit, eventueel met bijbetaling, kunt verlengen.

6.3 Elke annulering dient per e-mail te worden ingediend. Dit dient te geschieden uiterlijk 3 werkdagen na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de annulering, doch minimaal 2 werkdagen voor vertrek. Deze annulering dient te worden gedaan door de persoon die de reservering heeft gemaakt. Tix.be zal vervolgens aangeven wat de kosten zijn voor de annulering. Na opgave van de annuleringskosten dient de persoon die de reservering heeft gedaan definitief aan te geven of annulering van de boeking gewenst is. In alle gevallen dient u onze ontvangstbevestiging van uw annuleringsverzoek af te wachten, hetgeen aangeeft dat uw annulering bij ons is ontvangen en door ons wordt verwerkt.

 

 1. U kunt vooraf aan onze helpdesk vragen wat de annulerings- of wijzigingskosten zijn van de betreffende dienstverlener. Wilt u een flexibel ticket, informeer dan bij onze helpdesk naar de mogelijkheden. Flexibele tickets hebben doorgaans (veel) hogere tarieven.
 2. Annuleringskosten komen voor uw rekening, dit kan anders zijn in het geval van een pakketreis. Indien de annuleringskosten op uw ticket niet 100% zijn, kunnen wij het ticket voor (gedeeltelijke) restitutie indienen bij de dienstverlener. Het ticket dient binnen 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter annulering te zijn ingediend, anders is het ticket verlopen en kan er géén restitutie meer worden verleend. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de dienstverlener hebben ontvangen. Dit duurt gemiddeld 8 tot 12 weken, maar kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden).
 3. Indien uw annulering wordt gedekt door uw reisverzekering die u via ons hebt afgesloten, kunt u via ons een schadeformulier opvragen voor het indienen van een verzoek om uitkering onder die verzekering. Het verzoek dient via voormeld schadeformulier rechtstreeks te worden ingediend bij de verzekeraar. Het te restitueren bedrag zal door de verzekeraar aan u rechtstreeks worden overgemaakt.

6.7 Indien er sprake is van restitutie op uw tickets conform de voorwaarden van de dienstverlener, dan betreft dit het bedrag aan tickets inclusief eventuele belasting, maar exclusief de bemiddelings- c.q. reserveringenkosten, tickettoeslagen en eventuele overige producten die u bij ons heeft gekocht. Indien u conform onze voorwaarden in aanmerking komt voor restitutie van uw pakketreis, dan betreft dit de gehele of gedeeltelijke reissom, inclusief de bemiddelings- c.q. reserveringenkosten, tickettoeslagen en eventuele overige producten die u bij ons heeft gekocht.

 

Vliegtickets: controleer uw actuele reisschema voor vertrek

 1. Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging aanbrengt in uw reisschema. De luchtvaartmaatschappij is hiertoe gerechtigd om dit op ieder moment te doen, maar dient u wel van een alternatief te voorzien. Uit service oogpunt zullen wij deze schemawijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven e-mail adres sturen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze e-mails u, om welke reden dan ook, niet of niet tijdig bereiken.

7.2 Daarom bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u in ieder geval 2 dagen voor vertrek van elke vlucht uw actuele reisschema raadpleegt via de link in uw e-ticket. Ook kunt u contact opnemen met ons callcenter.

 

Enkele belangrijke leveringsvoorwaarden van luchtvaartmaatschappijen

In het kader van advies en informatieverstrekking geven wij hieronder enkele belangrijke leveringsvoorwaarden aan die alle luchtvaartmaatschappijen hanteren:

 

8.1 Van een retourticket kunt u niet enkel de terugreis gebruiken: Als u geen gebruik maakt van de heenreis, dan wordt automatisch uw terugreis geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij.

8.2 U dient altijd in te stappen op de luchthaven van vertrek zoals u heeft geboekt: u kunt dus nooit halverwege instappen bij een luchthaven waar u een overstap maakt. Doet u dit toch dan heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u het tariefsverschil voor de route die u wel reist bij te laten betalen.

8.3 Kinderen zijn 2 t/m 11 jaar en baby's 0 t/m 1 jaar op tijdstip van de heenreis (indien de baby tijdens reis 2 jaar wordt kunnen afwijkende tarieven gelden, bel hierover onze helpdesk).

 1. Een luchtvaartmaatschappij heeft een vervoerplicht om passagiers met geldige tickets en reisdocumenten te vervoeren van en naar bestemmingen zoals gereserveerd. De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht tot het leveren van maaltijden tijdens, voor of na de vlucht. Het is afhankelijk van uw bestemming en de (charter)maatschappij waar u mee vliegt, of maaltijden en drankjes wel of niet aangeboden worden op de vlucht. Indien er geen gratis consumpties geserveerd worden aan boord, heeft u vaak wel de mogelijkheid om tijdens de vlucht snacks en drank te kopen. Dit is voor uw eigen rekening. Tevens is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht om een hotelovernachting aan te bieden op een overstap bestemmingen in geval van lange overstaptijd.

8.5 De meeste lowcostmaatschappijen geven geen restitutie wanneer u uw vliegticket annuleert. Wel is het mogelijk om tegen kosten en een eventueel tariefsverschil het ticket te wijzigen.

 

Voorkeuren

9.1 Indien u bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door de dienstverlener te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

 

Geschillen

10.1 Op de dienstverlening door Tix.be is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Klachten over een door Tix.be gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij de Tix.be klantenservice worden ingediend. U krijgt van ons binnen twee weken antwoord op uw e‑mail.

 

10.3 Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de dienstverlener, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende dienstverlener.

 

Wat zijn mijn rechten als passagier?
Privacyverklaring Tix.be
Privacystatement nieuwsbrief
Bagagebeleid van KLM
Reservering in optie?
ETA-aanvraag voor reizen naar en via Canada
Calamiteiten
Cookie statement Tix.be
Groepsreizen

vul hier uw zoekterm of vraag in

zoeken
 
uw e-mail
uw naam
uw vraag
versturen
annuleer

Wat maakt Tix anders?

 • Uitstekende klantenservice
  24 uur per dag, 7 dagen per week
 • Veilig & gemakkelijk betalen
  via Bancontact, MasterCard of VISA
 • Extra besparen
  door tegelijk vlucht, auto en/of hotel te boeken
 • Zelf je stoel kiezen*

De beste deals vóór alle anderen?

* Betreft stoelvoorkeur, deze kan niet gegaranderd worden en is enkel van toepassing voor lijndienstvluchten

${long}
${name}
Klik om actuele tarieven op te halen
v.a. ${p}
van ${depN}
naar ${desN}
Vertrek ${depD}, retour ${retD}
v.a. ${p}
van ${depN}
naar ${desN}
Vertrek ${depD}
${content}

een moment geduld aub...

We verwerken uw aanvraag...
Het Groenlabel geeft u de mogelijkheid een milieubewustere keuze te maken voor een vlucht. Hoe roder het blad is, hoe meer belastend de vlucht is voor het milieu. Vluchten met het groene blad zijn het minst milieubelastend. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de afstand die u totaal vliegt alsmede met het aantal (milieubelastende) tussenstops. Het betreft een generieke berekening, waarin het type vliegtuig nog niet is meegenomen.
Het Groenlabel geeft u de mogelijkheid een milieubewustere keuze te maken voor een vlucht. Hoe roder het blad is, hoe meer belastend de vlucht is voor het milieu. Vluchten met het groene blad zijn het minst milieubelastend. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de afstand die u totaal vliegt alsmede met het aantal (milieubelastende) tussenstops. Het betreft een generieke berekening, waarin het type vliegtuig nog niet is meegenomen.
Het Groenlabel geeft u de mogelijkheid een milieubewustere keuze te maken voor een vlucht. Hoe roder het blad is, hoe meer belastend de vlucht is voor het milieu. Vluchten met het groene blad zijn het minst milieubelastend. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de afstand die u totaal vliegt alsmede met het aantal (milieubelastende) tussenstops. Het betreft een generieke berekening, waarin het type vliegtuig nog niet is meegenomen.
Het Groenlabel geeft u de mogelijkheid een milieubewustere keuze te maken voor een vlucht. Hoe roder het blad is, hoe meer belastend de vlucht is voor het milieu. Vluchten met het groene blad zijn het minst milieubelastend. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de afstand die u totaal vliegt alsmede met het aantal (milieubelastende) tussenstops. Het betreft een generieke berekening, waarin het type vliegtuig nog niet is meegenomen.
De stoelafstand geeft de afstand in centimeters aan tussen een punt van een stoel en hetzelfde punt van de stoel ervoor of erachter. Luchtvaartmaatschappijen hanteren verschillende stoelafstanden. U kunt filteren op de verschillende stoelafstanden. Erg handig als u de beste prijs zoekt voor de vlucht met de grootste stoelafstand. Wij streven ernaar de gegevens omtrent de stoelafstanden zo accuraat mogelijk weer te geven, maar zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheid van de informatie.
Op basis van onafhankelijk onderzoek naar 800 verschillende onderdelen op product en serviceniveau zijn alle luchtvaartmaatschappijen ingedeeld volgens het sterrensysteem. Hoe meer sterren een airline heeft, hoe beter het product en dienstverlening. Op dit moment zijn er 9 vijfsterren-airlines, te weten Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, Asiana Airlines, Hainan Airlines, ANA All Nippon Airways, Garuda Indonesia, EVA Air en Etihad Airways.
De stiptheid geeft het percentage van de vluchten weer die op tijd zijn aangekomen. Van deze vluchten was in de afgelopen 3 maanden {otp} op tijd.
${discount}
${totalPrice}
${prices_pp}
${greenLabel}
${airlineRanking}
${seatPitch}
${ontimePerformance}
${segments}
vluchtdetails price_with_hotel
boek nu
${avlStatus}
Tarieven zijn exclusief vijfentwintig euro administratiekosten per boeking
Milieuvriendelijkheid:
Stoelafstand: ${seatPitch} cm
Stiptheid: ${onTime}
kwaliteit: 
${stars}
${departureDate}
${departureTime}
${departureName}
${arrivalTime}
${destinationName} ${arrivalDate}
(${duration})
${overstops}
nu ${new_p} p.p. in plaats van ${old_p} (${discount} ${discountTitle})
${cabinClass}
${departureDate} ${departureTime} ${departureMap} ${departureName} ${arrivalTime} ${destinationMap} ${destinationName} (${arrivalDate}) (${duration}) ${flightNo} ${airlineChange}
${departureDate} ${departureTime} ${departureMap} ${departureName} ${arrivalTime} ${destinationMap} ${destinationName} (${arrivalDate}) (${duration}) ${flightNo} ${airlineChange}

Geen vluchten gevonden voor uw zoekopdracht.

Savings Calender® ${departure} naar ${destination}, vanaf ${bestPrice}

beste prijs
${matrix}
In bovenstaande kalender ziet u meteen op welke dag de goedkoopste vlucht beschikbaar is. Genoemde prijzen zijn richtprijzen en kunnen afwijken van de actuele prijs. Prijzen zijn inclusief taxen, exclusief € 25 administratiekosten per boeking.
${arrowTop}
${c12} ${c13} ${c14} ${c15} ${c16} ${c17} ${c18}
${c21} ${c22} ${c23} ${c24} ${c25} ${c26} ${c27} ${c28}
${c31} ${c32} ${c33} ${c34} ${c35} ${c36} ${c37} ${c38}
${c41} ${c42} ${c43} ${c44} ${c45} ${c46} ${c47} ${c48}
${c51} ${c52} ${c53} ${c54} ${c55} ${c56} ${c57} ${c58}
${c61} ${c62} ${c63} ${c64} ${c65} ${c66} ${c67} ${c68}
${c71} ${c72} ${c73} ${c74} ${c75} ${c76} ${c77} ${c78}
${c81} ${c82} ${c83} ${c84} ${c85} ${c86} ${c87} ${c88}
${arrowBottom}
${c}
${t}
${d}
${p}
(${d})

${title}

${intro}
${seatmap}
Het maken van een stoelreservering is niet altijd mogelijk. Indien mogelijk, is deze voorkeur steeds op aanvraag en kunnen de stoelen niet definitief gegarandeerd worden. Stoelen kunnen pas binnen 3 maanden voor vertrek gereserveerd worden.
  De stoeloverzichten worden opgehaald...
${details}
${label}
${seatmap}
${legend}
op aanvraag niet beschikbaar uw aangevraagde voorkeursstoel
op aanvraag niet beschikbaar
Hoeveelheid stoelen te selecteren: ${amount}
Let op, de vlucht die u selecteert valt niet binnen de voorkeursresultaten die u door middel van de filters heeft aangegeven.
Pas zelf links de filters opnieuw aan of klik hier om de filters terug te zetten in de standaard beginwaardes. U kunt natuurlijk ook een andere vlucht selecteren om te zien of deze wel binnen uw voorkeuren valt.
Let op, de huurauto die u selecteert valt niet binnen de voorkeursresultaten die u door middel van de filters heeft aangegeven.
Pas zelf links de filters opnieuw aan of klik hier om de filters terug te zetten in de standaard beginwaardes. U kunt natuurlijk ook een andere huurauto selecteren om te zien of deze wel binnen uw voorkeuren valt.
${label}
wijzig
TIXBE vond voor u een tarief van ${price} ${airports}.
Toon ook tarieven van alternatieve luchthavens.

${title} ${icon}

${price}
${row0}
${row1}
${row2}
${row3}
selecteren

${title} ${icon}

${price}
${row0}
${row1}
${row2}
${row3}
selecteren
${advert}
${row1}
${row2}

${departure} naar ${destination}

${dates}
vergelijk
${cells}
${allAirlinesColumn}
${otherAirlinesColumns}
${alternativeChoice}
${alternativeLine}
${priceRemark}

${name}

${bestPrice}
${airlineName}
${cells}
Niet belangrijk wanneer u vliegt? Lowest fare finder
${pageNumber}
${pageNumber}

Samenvatting


Door Zoover verkozen tot beste en populairste vliegticketaanbieder
Uitstekende klantenservice, onze klanten beoordelen ons gemiddeld met een 8,6
Puur Nederlandse reisorganisatie, dus altijd een Nederlands aanspreekpunt
Iedere dag opnieuw meer dan 1000 tevreden reizigers
24 uur per dag bereikbaar voor al uw vragen
Veilig betalen via iDeal of per creditcard
Meer dan 14 jaar ervaring in online ticket verkoop
Nederlands snelst groeiende vliegticketaanbieder
${line1}
${line2}

Stap ${step} van 5: ${title}

${text}
${bookSteps}
tarieven
details
controle
betalen
bevestiging
tarieven
details
controle
betalen
bevestiging
${header}

${title} ${totalPrice}

${priceTable}
Tarieven zijn exclusief vijfentwintig euro administratiekosten per boeking
${n} ${v}

gehercalculeerde prijs

Op basis van de door u hierboven aangekozen opties vindt u hieronder de hergecalculeerde prijs.
ticket(s)
Aantal
Prijs ticket
Taxen & toeslagen
Subtotaal
${items}
Totaal
 
 
 
${t5}
${c1}
${c2}
${c3}
${c4}
${c5}

u selecteerde deze vlucht

Klasse: ${cabinClass}

Passagiersgegevens

Velden aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

custom velden

Verder
terug

${title} ${details}

${description}
${options}
${title} ${details}
${description}
${options}
${checkbox} ${details} ${discount}
${description}
${sign} ${price}
${title}
meer details
${title} extra opties? Sluiten
Soort reisdocument ${passport_required}
paspoortnummer ${passport_required}
plaats van uitgifte paspoort ${passport_required}
land van uitgifte paspoort ${passport_required}
vervaldatum paspoort ${passport_required}
uitgiftedatum paspoort ${passport_required}
paspoortnummer ${passport_required}
frequent flyer nummer
maaltijdvoorkeur
frequent flyer luchtvaartmaatschappij
stoelvoorkeur

Gegevens hoofdboeker

geslacht *
eerste voornaam *
achternaam *
geboortedatum *
telefoon mobiel *
telefoon overdag
e-mailadres *
straatnaam *
huisnummer *
postcode *
plaats *
land *
Kortingscode:
 

factuurgegevens

geslacht * eerste voornaam * achternaam * geboortedatum * Bagage
uw wachtwoord Herhaal wachtwoord
Sla uw gegevens op in een profiel en spaar niet alleen tijd uit bij een volgende boeking, maar geniet ook van volgende voordelen:

Uw voorkeuren opgeven | Tijd besparen | Reisplannen maken en opslaan | Alerts voor prijsverlagingen op uw favoriete routes | Persoonlijk afgestemde dienstverlening | Gemakkelijker en sneller boeken door uw persoonlijke informatie reeds in het profiel op te slaan | Gegarandeerde privacy | Kosteloos

HOE WIL JE BETALEN?

Selecteer hieronder de door u gewenste betaalmogelijkheid. Uw betaling vindt plaats in een beveiligde webomgeving.
Uw reservering is pas definitief wanneer de betaling volledig is afgerond en wanneer u een reserveringsnummer heeft ontvangen. Het is belangrijk dat u na uw betaling uw venster niet afsluit, maar wacht tot u het scherm ziet met uw reserveringsnummer.
Nadat je de reservering hebt voltooid, wordt het totale bedrag van de reis in rekening gebracht.
Img-secure-tix McAfee SECURE-sites bieden bescherming tegen identiteitsdiefstal, creditcardfraude, spyware, spam, virussen en online oplichting Img-global-sign Img-ogone

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden
${rentalCompanyConditions}
betaal
Boek nu voor deze voordelig lage prijs
terug

${title}

${desc}

${title}

${desc}

${title}

${desc}

${title}

${desc}

${title}

${desc}

Creditcard

${desc}
/
Wat is dit?

GEGEVENS HOOFDBOEKER

 
geslacht ${gender_name}
eerste voornaam ${firstname}
achternaam ${lastname}
geboortedatum ${date_of_birth}
telefoon mobiel ${tel_mobile}
telefoon overdag ${tel_land_line}
e-mailadres ${email}
straatnaam ${street}
huisnummer ${house_number}
postcode ${zip_code}
plaats ${city}
land ${country_name}

factuurgegevens

nee, bedankt
JA, voeg dit toe aan mijn reservering
frequent flyer nummer
frequent flyer luchtvaartmaatschappij
frequent flyer nummer
${ff_number}
frequent flyer luchtvaartmaatschappij
${ff_airline}
${title}
${text}

${title}
${text}

Lowest Fare Finder
LOWEST FARE FINDER
toon diagram
Laagste prijs voor een reis van
Auto kenmerken
Aantal stoelen
Bagage capaciteit
Transmissie (handm./automaat)
Auto direct beschikbaar
Auto beperkt beschikbaar
4-wiel aandrijving
Navigatie systeem
Airconditioning
Auto kenmerken
Aantal stoelen
Bagage capaciteit
Transmissie (handm./automaat)
Auto direct beschikbaar
Auto beperkt beschikbaar
4-wiel aandrijving
Navigatie systeem
Airconditioning
${discount}
${totalPrice} 
selecteren
${description}
${equipment}
${remarks}
${promos}
${name}
nu ${new_p} in plaats van ${old_p} (${discount} ${discountTitle})

Samenvatting

${line1}
${line2}
Autohuur
Subtotaal
${items}
Totaal
${total}
${title}
${price}

Ophalen en inleveren

ophalen
Vluchtnummer luchtvaartmaatschappij Nummer
inleveren Wilt u de auto op een andere locatie inleveren?
delivery name
Adres
plaats
telefoon
Adresgegevens
${address}
Openingstijden
maa din woe don vri zat zon
vanaf ${mo_o} ${tu_o} ${we_o} ${th_o} ${fr_o} ${sa_o} ${su_o}
tot ${mo_c} ${tu_c} ${we_c} ${th_c} ${fr_c} ${sa_c} ${su_c}
${name}
${office}
${hours}
${remarks}
${address_icon}
${name}

Controleer de reserveringsdetails wijzig

${title}

Extra opties van de verhuurmaatschappij

bestemming: ${destination}
ophaaldatum ${pickup_date} inleverdatum ${dropoff_date}
${carView}
${car_description}
${car_equipment}
${price}
Per dag Totale prijs
${per_day} ${total_price}

${title}

${options}

${title_left}

${options_left}

${title_right}

${options_right}
${checkbox}
${description}
${price}
${title}

Bestuurder

Velden aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.

custom velden

controleer uw reservering en kies een betaalwijze
terug
geslacht *
eerste voornaam * (zoals vermeld in paspoort)
achternaam * (zoals vermeld in paspoort)
geboortedatum *
frequent bestuurder kaart
frequent bestuurder autoverhuur bedrijf
frequent bestuurder kaart
${fd_card}
frequent bestuurder autoverhuur bedrijf
${fd_rental_company}
v.a. ${totalPrice}
${name} ${ranking}
${city}
${description}
Beschrijving
foto's
kaart
faciliteiten
${recommendations}
${rooms} ${price}
boeken
${type} ${meal}

Samenvatting

${line1}
${line2}
Hotel
Subtotaal
${items}
Totaal
${total}
${title}
${price}

Controleer de reserveringsdetails wijzig

bestemming: ${destination}, ${region}
check-in ${checkInDate} check-out ${checkOutDate}
${hotelView}
locatie
${location}
Hotel
${hotel}
check-in
${checkin}
check-out
${checkout}
${type}
Title*
eerste voornaam* achternaam*
geboortedatum*

kamer(s) ${nr} - ${name}


Velden met een * zijn verplicht

${guests}
Verder
terug